Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobra� Flasha.
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobra� Flasha.


pompy membranowe Debem

pompy beczkowe

pompy dozujce

pompy krzywkowe

pompy perystaltyczne

pompy spozywcze

pompy rubowe

pompy wirowe

pompy zbate

POMPY DOZUJĄCE O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

VARIO | SIGMA | META | MAKRO TZ | ALPHA

POMPY DOZUJĄCE O NAPĘDZIE ELEKTROMAGNETYCZNYM

GAMA | BETA

POMPY DOZUJĄCE MILTONROY

MODEL A | MODEL GM | NURNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GA/GM
VARIPULSE® INTERAKTYWNY MODUŁ STERUJĄCY | SILNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GB

POMPY DOZUJĄCE ECOLAB

Pneumatyczna pompa dozująca II (3 – 12 l/h) → przejdź
Tłokowa pompa membranowa Elados EMP KKS (0,2 – 1,4 l/h) → przejdź
Membranowa pompa dozująca Elados EMP II (1,4 – 11,2 l/h) → przejdź
Membranowa pompa dozująca Elados EMP III (16 – 120 l/h) → przejdź
Membranowa pompa dozująca Elados EMP IV (140 – 210 l/h) → przejdź
Membranowa pompa dozująca Elados EMP IV (450 – 750 l/h) → przejdź

VARIO
Membranowa pompa dozująca Vario jest w wersji standardowej wyposażona w specjalny, zabezpieczony przed przeciążeniem jednofazowy silnik prądu zmiennego 0,10 kW, 230 V 50/60 Hz lub 115V 60 Hz. Zakres wydajności tej pompy obejmuje 17 - 144 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu 4 do 12 bar. Wydajność jednostkowa nastawiana jest długością skoku (0-3 mm) membrany z dokładnością rastra 1% przy pomocy samoaretującego pokrętła.
Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji k określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30-100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Solidna, odporna na korozję obudowa posiada stopień ochrony IP 65. Trzy zakresy przełożeń, trzy wielkości głowic, dwa rodzaje materiałów głowicy (PVDF, SS) i mnogość wymiennych układów służących do elektronicznego wysterowania poprzez styki lub sygnał analogowy (np. 0/4-20 mA) stwarzają możliwości dopaso­wania do najróżniejszych zadań dozowania.
Przy instalowaniu pomp dozujących z elektrycznym silnikiem należy przewidzieć ze względów bezpieczeństwa zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.
Nowym standardem materiałowym głowic dozujących jest PVDF. Opcjonalnie głowica może być wyposażona we wbudowany zawór nadmiarowo-przelewowy.

Typy sterowania
Wersja podstawowa: silnik jednofazowy z włącznikiem sieciowym (włącznik On/Off, żółta kontrolka i bezpiecznik) albo standardowy silnik trójfazowy.
Sterowanie zestykami: możliwość zewnętrznego wysterowania poprzez sygnał z zestyków (styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor), bezpotencjałowego włączania i wyłączania (funkcja "PAUZA" przy otwartym zestyku) jak również podłączanie do kontroli dozowania i dwustanowej kontroli poziomu. Dwubarwne wyświetlacze LED podają aktualną informację o trybie pracy. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik (jak w wersji podstawowej) są także przewidziane.
Sterowanie zestykami ze wspomaganiem pamięcią: Funkcje jak w poprzedniej wersji, z dodatkową pamięcią pośrednią dla zbyt szybko nadchodzą­cych impulsów sterujących.
Sterowanie analogowe: daje możliwość zewnętrznego sterowania sygnałem analogowym (0/4-20 mA), bezpotencjałowym włączaniem/wyłączaniem (funkcja "PAUZA" przy otwartym zestyku) jak również podłączanie do kontroli dozowania i dwustanowej kontroli poziomu.
Dwubarwne wyświetlacze LED podają aktualną informację o trybie pracy. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik (jak w wersji podstawowej) są także przewidziane.
Wersja podstawowa dostępna jest dodatkowo w wersji "S" ze standardowym silnikiem 230/400V, 50/60 Hz oraz czujnikiem suwu wg. Namur (tak jak meta/makro TZ).

*Wartości dla wersji SST

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

Dane silnika elektrycznego

Silnik prądu jednofazowego z czujnikiem temperatury

Silnik prądu 3 -fazowego

Zasilanie:
Moc:
Pobór prądu:
Obroty:
Klasa izolacji:

230 V± 10% 50/60 Hz
0,10 kW
0,8A(230V), 1,6A(115V)
ok. 2930 obr./min 50Hz
F

220 - 240 V/380 - 420V; 50/60 Hz
0,09kW
0,5 A (230 V), 0,32A(400V)
ok. 2800 obr./min 50 Hz
F; IP65

Wersje sterowania

0 standard
1 6000 impulsów/min
2 2000 impulsów/min
3 4000 impulsów/min
4 8000 impulsów/min
5 10 000 impulsów/min
6 12 000 impulsów/min
A 0...20 mA
B 4...20 mA automatyczne przestawianie długości posuwu membrany
H z silnikiem elektrycznym 230 V/50/60 Hz
J z silnikiem elektrycznym regulacyjnym 0...20 mA 230V/50/60 Hz
K z silnikiem elektrycznym regulacyjnym 4...20 mA 230V/50/60 Hz

SIGMA
Membranowa pompa dozująca Sigma posiada solidną metalową wewnętrzną obudowę stanowiącą oparcie dla wewnętrznych elementów siłowych oraz dodatko­wą obudowę z tworzywa sztucznego do ochrony przed korozją. Zakres wydajności tej pompy obejmuje od 50 do 420 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu od 4 do 12 bar. Wydajność nastawiana jest długością suwu (5mm) membrany z dokładnością rastra 0,5% przy pomocy samoaretującego pokrętła.
Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30-100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Solidna, odporna na korozję obudowa może zostać skombinowana z trzema zakresami przełożeń, dwoma wielkościami głowic, dwoma rodzajami materiałów głowicy. Zastosowanie pompy ze sterowaniem (SICa) daje możliwość sterowania pompą poprzez zestyki lub sygnał analogowy (np. 0/4-20 mA) i stwarza możliwości dopasowania pompy do najróżniejszych zadań dozowania.
Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Typ podstawowy Sigma (SIBa)
Typ podstawowy Sigma (SIBa) jest pompą dozującą napędzaną silnikiem elek­trycznym bez wbudowanego własnego układu elektronicznego sterowania. Napę­dzana silnikiem pompa dozująca Sigma oferuje kilka wariantów napędu, trójfazowy silnik znormalizowany (standardowo o stopniu ochrony IP55) lub silnik jednofazo­wy. Istnieją także iskrobezpieczne wersje silników Exe lub Exde przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.
Różne wersje kołnierza silnika, dają użytkownikowi możliwość dostosowania własnych silników do napędu pompy.

Typ sterowany Sigma (SICa)
Sigma w wersji sterowanej mikroprocesorem umożliwia szybkie i pewne dopasowanie do różnych zadań dozowania.
Zespół sterujący posiada panel obsługi podobny do tego, w który wyposażony jest model Gamma.
Czterema przyciskami programowymi prosto dokonuje się nastaw funkcji pompy. Wyświetlacz LCD informuje o aktualnym trybie pracy. Kontrolę nad pracą pompy sprawują fotodiody sygnalizujące o pracy lub zakłóceniach w funkcjonowaniu oraz przekaźniki sygnalizujące usterki lub taktujące.

Sygnalizacja pęknięcia membrany (A)
Jednostka tłocząca może opcjonalnie zostać wyposażona w zabezpieczenie membrany.
Razem z podkładką pod głowicę wykonaną z chemoodpornego tworzywa sztuczne­go oddziela ona obudowę napędu od części tłoczącej i w ten sposób chroni zespół napędowy przed korodującym działaniem chemikaliów w przypadku pęknięcia membrany. Zastosowanie sygnalizatora pęknięcia membrany sprawia, że w przypadku tego rodzaju awarii przestrzeń tłocząca pozostaje od zewnątrz herme­tycznie zamknięta. Ma to tę zaletę, że dozowane medium przestaje w sposób niekontrolowany wypływać z pompy. Przy zastosowaniu modelu SICa pęknięcie membrany zostanie jednocześnie zasygnalizowanie na wyświetlaczu. Z góry określa się, czy po wykryciu takiej usterki pompa dozująca może pracować dalej czy powinna zostać zatrzymana.

Wbudowany zawór odpowietrzająco-przelewowy (B)
Wariant głowicy dozującej z wbudowanym zaworkiem odpowietrzająco-przelewowym o ciśnieniach 4, 7, 10 oraz 12 bar. Dla użytkownika oznacza to oszczędność kosztu budowania dodatkowej instalacji zabezpieczającej przed przeciążeniem i ewentualnymi uszkodzeniami.
Dodatkową zaletą wbudowanego zaworu nadmiarowego jest bezproblemowe odpowietrzanie pompy dozującej w trakcie zasysania medium.Sterowanie typu standardowego dla (SIBa)

Materiały stykające się z medium wg wersji

Dane silnika

3-fazowy IP 55
3-fazowy Exe lub Exde
1-fazowy prądu zmiennego

230/400V
230/400V
230V

50/60Hz
50Hz
50/60Hz

0,18KW
0,18KW
0,18KW

0,7/1,1A
0,7/1,1A
1,7/1,5A

Sterowanie typu standardowego dla (SIBa)

Zmiana długości posuwu (napęd regulacyjny)
Napęd elektryczny do automatycznej zmiany długości posuwu membrany. Czas nastawy ok. 1 s. dla 1% długości posuwu. Przekaźniki graniczne stanów końcowych. Potencjometr stanu położenia 1 kw. Stopień zabezpieczenia IP 65.
Napęd regulacyjny z silnikiem elektrycznym oraz wbudowanym regulatorem długości posuwu membrany poprzez sygnał analogowy 0/4...20 mA odpowia­dający zakresowi długości posuwu 0-100%. Przełącznik pracy auto/manual.
Przycisk do zmiany długości posuwu przy pracy ręcznej. Mechaniczny wskaźnik pozycji długości posuwu. Wyjście analogowe 0/4...20 mA aktualnego stanu położenia.

Regulacja obrotów wbudowana w silnik w stopniu ochrony IP 54
Falownik wbudowany w obudowę silnika IP 54 z jednostką sterującą i wyłączni­kiem głównym dla zasilania do 0,37 kW. Możliwość sterowania zewnętrznym sygnałem 0/4...20 mA względnie 0 -10 V; odpowiadające 0 - 50 Hz obrotów silnika pompy. Wyświetlacz do programowania różnorodnych funkcji falownika R z wbudowanym termistorem do zabezpieczenia silnika.

META
Pompa membranowa pompa Meta jest standardową, napędzaną szerokozakresowym silnikiem trójfazowym 0,18 kW, pompą dozującą. Podłączana jest do sieci 230/400 V, 50/60 Hz, stopień ochrony IP55, klasa izolacji F. Dawka jednostkowa nastawiana jest z dokładnością rastra 1 % w zakresie 0...4 mm lub 0...6 mm. W polakierowanej żywicą akrylową odpornej na wodę morską obudowie umieszczo­na jest przekładnia ślimakowa o czterech dowolnych przełożeniach oraz napęd krzywkowy. Jednostka tłocząca wykonywana jest z materiałów dopasowywanych do medium. Wysokość zasysania uzależniona jest od ciężaru właściwego i lepkości medium oraz średnicy rurociągu. Powtarzalność dozowania w zdefinio­wanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30 - 100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Meta - pompa modułowa
Pojedynczą pompę modułową Meta można dobudowywać do pompy głównej w celu utworzenia pompy podwójnej lub potrójnej. (W szczególnym przypadku, przy obniżonym przeciwciśnieniu, można dobudować nawet więcej głowic do pompy głównej). Pompy wielokrotne, składające się z pompy głównej, do której dobudowuje się pożądaną liczbę głowic, są dostarczane jako kompletnie zmontowane. Pompy wielokrotne można także później łatwo rozbudowywać samemu. Wszystkie potrzebne elementy dostarczane są z dobudowywaną głowicą pompy. Przyłączenie do napędu pompy głównej powoduje, że ilość suwów membrany dobudowanej pompy jest zawsze identyczna z ilością suwów membrany pompy głównej.

Sterowanie pompą dozującą Meta
Nastawnik / regulator dawki jednostkowej pompy Meta.
Nastawnik z silnikiem do automatycznego nastawiania długości suwu, czas nastawy ok. 1 s dla 1% zmiany długości suwu, wyposażony w wyłącznik krańcowy dla pozycji maksimum /minimum. Potencjometr powrotny 1 kW do ewentualnego odprowadzenia nastawy z powrotem. Stopień ochrony IP 54.
Regulator składający się z nastawnika z silnikiem nastawnym i wbudowanym regulatorem nadążnym do nastawiania długości suwu sygnałem znormalizowa­nym. Znormalizowane wejście prądowe 0/4-20 mA odpowiadające dawce jednost­kowej 0 -100%, przełącznik trybu ręcznego /automatycznego, mechaniczny wskaź­nik dawki jednostkowej, wyjście 0/4-20 mA dla zdalnego wskazywania dawki.
Regulacja obrotów w metalowej obudowie. Stopień ochrony IP 54
Przetwornik częstotliwości wbudowany w obudowę ochronną IP 54 z wbudowaną jednostkę sterującą i wyłącznikiem głównym odpowiedni dla maksymalnego obciążenia silnikiem 0,37 kW.
Zewnętrzne wysterowanie sygnałem 0/4-20 mA lub 0-10 V odpowiada częstotliwo­ści wyjściowej 0-50 Hz.
Wbudowana jednostka sterująca z wieloma funkcjami jak przełączanie na zewnętrzne/wewnętrzne wysterowanie, ręczne zadawanie częstotliwości pokrętłem ze wskaźnikiem przy wewnętrznym wysterowaniu, sygnalizacja usterek na wieloję­zycznym wyświetlaczu.
Kontrola temperatury silnika (zabezpieczenie termistorowe).

*Wartości dla wersji SST

Standardowo są możliwe następujące wersje materiałowe

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

MAKRO TZ
Pompa membranowa Makro TZ-HM jest standardową napędzaną szerokozakresowym silnikiem trójfazowym 0,75 kW, pompą dozującą. Podłączana jest do sieci 230/400 V, 50/60 Hz, stopień ochrony IP55, klasa izolacji F.
Długość suwu membrany 0...6 mm lub 0...9 mm umożliwia nastawę dawki jed­nostkowej z dokładnością 0,5 %. W polakierowanej żywicą akrylową odpornej na wodę morską żeliwnej obudowie mieści się przekładnia o czterech dowolnych przełożeniach, mimośrodowy walec oraz nastawna korba. Jednostka tłocząca dostarczana jest z materiałów dopasowywanych do medium. Wysokość zasysania uzależniona jest od ciężaru właściwego i lepkości medium, średnicy rurociągu oraz częstości suwów. Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30 - 100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi). Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Makro TZ - pompa modułowa AM
Pojedynczą pompę modułową Makro TZ - AM można dobudowywać do głównej pompy dozującej TZ-HM w celu utworzenia pompy podwójnej lub potrójnej. W szczególnym przypadku, przy obniżonym przeciwciśnieniu, można dobudować nawet więcej głowic HZ-AM do pompy głównej TZ-HM.
Pompy wielokrotne można także później łatwo rozbudowywać samemu. Wszystkie potrzebne elementy dostarczane są z dobudowywaną pompą TZ-AM.
Niezależnie od ilości suwów membrany pompy głównej TZ-HM każda dobudowywana pompa posiada własną przekładnię osobno definiującą ilość suwów membrany.
Główny napęd może zostać wyposażony w mocniejszy silnik. Przy rozbudowywaniu pompy konieczne jest zastosowanie ramy nośnej. Dopuszczalne ciśnienie na ssaniu wynosi ok. 50% ciśnienia max. tłoczenia.

Makro TZ w wersji dwugłowicowej HMD/AMD
Obowiązują te same zasady jak dla pompy pojedynczej. Jest ona tylko dodatkowo wyposażona w drugą jednostkę tłoczącą. Głowice dozują w przeciwtakcie.
Pompa dozująca makro TZ w wersji dwugłowicowej HMD/AMD posiada wspólny napęd i wspólną śrubę nastawczą dla obu głowic.

Dopuszczalne ciśnienie na ssaniu wynosi ok. 50% ciśnienia max. tłoczenia

Inne wersje materiałowe oraz inne parametry pracy na życzenie

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

ALPHA

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE jest standardem dla wszystkich wersji

Dane silnika elektrycznego
Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz (wariant A)
Moc: 50 W (dla 230 V/50 Hz)
Pobór prądu: 0,4 A (dla 230 V/50 Hz)

Sprężyny zaworowe:
0 - bez (standard)
1- dwie sprężyny dla ok. 0,1 bar z materiału 1.4571

Wyposażenie dodatkowe:
0 - bez (standard)
1 - z zaworem stopowym i dozującym
2 - jak 1 oraz 2 m węża ssącego PCV i 3 m węża tłocznego PE
4 - jak 2 oraz zbiornik z PE -100 litrów

POMPY DOZUJĄCE O NAPĘDZIE ELEKTROMAGNETYCZNYM

GAMA | BETA

GAMA
Zakres wydajności 0,74 - 32 l/h, ciśnień 16-2 bar
Bezstopniowe nastawianie dawki jednostkowej od 0 do 100%
Wersje materiałowe: PP, PVC, plexi/PVC, PTFE, stal ko
Opatentowany system odpowietrzania zgrubnego i precyzyjnego dla PP i plexi/PVC
Samoodpowietrzająca wersja głowicy dozującej z PP, PVC oraz plexi/PVC
Cyfrowa możliwość nastawy częstotliwości skoku przyciskami przy pomocy dużego wyświetlacza
Wskazanie ilości dozowanego medium, wg. l/h lub suwach/min
Programowalne stopnie ciśnienia
Przyłącze do kontroli dozowania
Zewnętrzne sterowanie przez bezpotencjałowy styk, opcjonalnie z impulsem przetwarzającym
Opcja zewnętrznego sterowania sygnałem znormalizowanym 0/4...20 mA
Podłączenie do 2-stanowego wyłącznika poziomu

Sterowana dwoma mikroprocesorami pompa dozująca pozwala na techniczne rozwiązanie oczekiwań każdego użytkownika.
Myśl przewodnią tego modelu pompy odzwierciedlają oferowane wersje. Już podstawowy model pokrywa większość zastosowań, zapewniając skutecz­ność, dokładność dozowania i niezawodność wysterowania. Liczne dodatkowe oprzyrządowanie zapewnia przetwarzanie praktycznie każdego rodzaju sygnału sterującego oraz służy dalszemu podniesieniu niezawodności funkcjonowania.
Wyświetlacz LCD (na życzenie podświetlany) umożliwia obsługę poprzez dialog bezpośrednim tekstem, informuje o bieżącym statusie roboczym oraz informuje o możliwych niedomaganiach.
Obudowa wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego PPE, która w wysokim stopniu zabezpiecza przed działaniem chemikaliów, przed kurzem i opryskaniem wodą. Dalsze zalety to solidność, odporność na uderzenia i niewielki ciężar.
Gamma posiada stopień ochrony IP 65.
Napęd elektromagnetyczny posiada tylko jeden ruchomy element - kotwicę elektromagnesu! Skrócony do 1,25 mm maksymalny skok kotwicy z nowocze­snym wytłumieniem szumów zapewnia bezobsługową i bezszmerową pracę napędu pompy.
Wielowarstwowa membrana wytworzona została z wysokiej jakości gumy EPDM przekładanej tkaniną, w którą zawulkanizowano stalowy rdzeń a ze strony pozostającej w kontakcie z medium wyłożono warstwą teflonu. Praktycznie odporna na prawie każde ze spotykanych mediów, jest także odpowiednia dla szerokiego zakresu temperatur oraz ciśnień do 16 bar.
Głowice dozujące dysponują podwójnym zaworem kulowym po stronie ssącej i tłocznej. Głowice dozujące w wersji materiałowej PP, NP, PC (z wyjątkiem typu 0232) posiadają dodatkowo kombinowany zawór odpowietrzający dla bezpro­blemowego zasysania przy uruchamianiu oraz wbudowaną precyzyjną regula­cję do ciągłego automatycznego odpowietrzania, stosowaną np. do dozowania odgazowujących się mediów. (Typ HV, 0232 oraz 0230 nie może być wyposażo­ny w odpowietrzanie)
Pompy typu Gamma oferują najwyższy standard pewności działania i możliwo­ści dopasowania do najrozmaitszych specyficznych zadań dozowania stawia­nych przez użytkownika.

 * Podane wartości są minimalnymi wartościami gwarantowanymi
** wysokość ssania przy napełnionej głowicy dozującej oraz napełnionym rurociągu ssącym oraz w wersji samoodpowietrzającęj się z powietrzem w rurociągu ssącym
*** w wersji ze stali ko 6 mm

Materiały stykające się z medium wg wersji

Powtarzalność dozowania: ± 2% przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją eksploatacji
Membrana dozująca z powłoką z PTFE
Temperatura otoczenia: -10oC+ 45oC
Zasilanie: 230 V± 10%; 50/60 Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 65
Wersje sterowania:
a) ręczne + zewnętrzne + pauza
b) jak „a" + analogowe 0/4...20mA
c) jak „b" + analogowe 0...60mV, 0-1V, 0-10V

BETA
Zakres wydajności 0,74 - 32 l/h, ciśnień 16-2 bar
Bezstopniowe nastawianie dawki jednostkowej 0 – 100%
Wersje materiałowe: PP, PVC, Plexi/PVC, PTFE, Stal k/o
Opatentowany system odpowietrzania zgrubnego i precyzyjnego dla PP, PVC i Plexi/PVC
Samoodpowietrzająca wersja głowicy dozującej z PP oraz Plexi/PVC
10-zakresowa nastawa częstotliwości skoku od 10 - 100 %
Zewnętrzne wysterowanie poprzez bezpotencjałowe styki
Podłączenie do 2-stanowego wyłącznika poziomu

Typoszereg Beta jest nową generacją membranowych pomp dozujących z napędem elektromagnetycznym. Sterowana mikroprocesorem pompa dozująca wyznacza nowe standardy niezawodności i łatwości przystosowania: wyrównywanie wahań napięcia zasilania, akceptacja szerokiego zakresu napięć zasilania, 3 kontrolki LED wskazujące status roboczy. Posiada także możliwości wysterowania poprzez zewnętrzne gniazdo wtykowe jak: bezpotencjałowy włącznik/wyłącznik, zewnętrz­ne przełączanie częstotliwości dozowania poprzez bezpotencjałowe styki, które predestynują pompę do zastosowania np. w zautomatyzowanym procesie przygotowania wody. Do dyspozycji są rozmaite materiały głowicy dozującej, odpowiednie do stosowanych tam chemikaliów (kwasy, zasady, dezynfekanty, flokulanty).
Wielofunkcyjne pokrętło służy do nastawiania częstotliwości dozowania na 10 stopniach.
Dodatkowo istnieją pozycje zewnętrzne sterowanie, stop oraz test. W pozycji test pompa pracuje z maksymalną częstotliwością, np. przy zasysaniu. Puszczone luźno pokrętło sprężyna przywraca z powrotem w pozycję stop. Wydajność dozowania jest regulowana przez bezstopniowe nastawienie długości skoku.
Dzięki takim możliwościom nastaw uzyskuje się wysoką dokładność jednost­kowego dozowania i precyzyjną powtarzalność pożądanej częstotliwości.
Przy wyższych częstotliwościach dozowania zachodzi lepsze przemieszanie chemikaliów, zaś przy wyższym skoku i odpowiedniej średnicy instalacji pewniej dozowane są media o dużej lepkości.
Do dozowania łatwo uwalniających gazy mediów przewidziano głowice samoodpowietrzające.
W ramach pakietu "Bezpieczeństwo" przewidziano możliwość podłączania 2-poziomowego wyłącznika ostrzegającego służącego do kontroli zawartości " zbiornika zapasowego z chemikaliami.
Wyróżniającą cechą tej membranowej pompy dozującej z napędem elektroma­gnetycznym jest system napędowy, charakteryzujący się niskim stopniem zużywania podczas eksploatacji.
Obudowa wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa-sztucznego PPE o stopniu ochrony IP 65.
Pompa znajduje uniwersalne zastosowanie i stanowi modelowy przykład zachowania najkorzystniejszej relacji pomiędzy ceną a możliwościami urządze­nia. W zakres dostawy opcjonalnie wejść może także odpowiedni zawór stopowy i dozujący.

* Podane wartości odnoszą się dla wody w 20oC i są minimalnymi gwarantowanymi wartościami wysokości ssania przy napełnionej głowicy dozującej
**** dla wersji ze stali ko

Materiały stykające się z medium wg wersji

Na życzenie:
wersja samoodpowietrzająca się w wersji PP lub NP ze sprężyną zaworu z hastelloy C i siodłem zaworu z PVDF
Powtarzalność dozowania: ± 2% przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją eksploatacji
Temperatura otoczenia: -10oC+ 45oC
Zasilanie: 200-230 V± 10%; 50/60 Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 65
Zakres dostawy: pompa dozująca z kablem 2 m, wtyczką oraz złączkami do węża z godnie z tabelą.

POMPY DOZUJĄCE MILTONROY

MODEL A | MODEL GM | NURNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GA/GM
VARIPULSE® INTERAKTYWNY MODUŁ STERUJĄCY | SILNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GB

MODEL A

Zakres wydajności do 170 l/h - Zakres ciśnień do 12 Bar
Profilowana membrana poruszana mechanicznie.
Zmiennomimośrodowy mechanizm napędu

Dane techniczne
-
Zakres wydaj ności do 170 l/h
- Zakres ciśnień do 12 Bar
- Membrana z PTFE®
- Membrana poruszana mechanicznie
- Zmiennomimośrodowy mechanizm nastawy wielkości skoku minimalizuje wielkość pulsacji
- Maksymalna temperatura dozowanych roztworów: 40°C
- Regulowana długość skoku (0-100%) podczas pracy i postoju
- Dokładność nastaw wydajności: ±2% w zakresie od 10% do 100%
- Maksymalna wysokość ssania: 4 metry słupa cieczy, 2,5m dla pomp GA90-GA170
- Maksymalne ciśnienie ssania: 2 Bary
- Obudowa z włókna szklanego wzmocniona materiałem termoplastycznym daje odporność na korozję
- Olejowe smarowanie przekładni
- Opcje: podwójna membrana, sterownik Varipulse

Charakterystyka silnika

- Charakterystyka ogólna
   Zasilanie:
   - 230/400 V - 50/60 Hz 3-fazowy
   - 230 V- 50 lub 60 Hz 1-fazowy
   -115 V-50 lub 60Hz 1-fazowy
- Stopień ochrony: IP55, izolacja, klasa F
- Zgodność z europejskimi i międzynarodowymi standardami

Akcesoria

- Pompy serii GA™ są wyposażone w akcesoria opisane w tabeli (z wyjątkiem głowic dla 316L S.S. oraz do cieczy zanieczyszczonych). Dostępne na życzenie: zawory 3 lub 4-funkcyjne, tłumiki pulsacji, zawory bezpieczeństwa i stałego ciśnienia

Materiały zespołu głowicy

Inne materiały głowicy:

- Wersja fluorowa: konstrukcja PVDF z kulkami PTFE
- Wersja dla cieczy zanieczyszczonych: 316L S.S. konstrukcja z kulkami 440C
- Wersja mieszana PP/316L: konstrukcja PP z kulkami 316L S.S.

Akcesoria

Dla głowic PP, PVDF, cieczy fluorowych i głowic mieszanych:
 - Wersje GA 2 do GA 45: pompy wyposażone w 1 końcówkę wtryskową, 1 zawór stopowy + obciążnik i 1 wąż 6 m - Wersje GA 90 do GA 170

Akcesoria dostępne na życzenie
Dla cieczy o wysokiej gęstości (HV)
 - Wersje GA2 do GA45: pompy wyposażone w ssanie. = 2m wąż 15x23 + 1/2" M-tłoczenie = 3m wąż 9x12, 1 końcówkę wtryskową -Wersje GA90 do GA170: pompy wyposażone w ssanie = 2m wąż 15x23 + 1/2" M-tłoczenie = Gniazdo do wklejenia 1/2" NPT wew.

Dane techniczne

Suct.: Ssanie
Ref.    Wtrysk
V:       Regulacja skoku
BV:     Blokada reg. skoku
PE:     Podłączenie silnika
F:       4 otwory montazowe o9
D:       Podłączenia przewodów

Połączenia

M = wąż (PE) 6x8mm
R = wąż wzmocniony 6x12mm + gniazdo do wklejenia DN8 PVC
N = gwint wewnętrzny 1/2 cala
H = GA 2 do GA 45: ssanie = wąż winylowy 15x23, tłoczenie = PE 9x12mm H = GA90 do GA170: ssanie = wąż winylowy 15x23, tłoczenie = 1/2 cala zew.
P = gwint zew. NPT.
Q = gniazdo DN15, PVC

Model GM

Aluminiowy korpus pompy zawiera wysokosprawną przekładnię oraz zmiennomimośrodowy mechanizm nastawy wielkości skoku membrany pompy.
Konstrukcja mechanizmu zapewnia płynną zmianę ruchu membrany w całym zakresie skoku. Eliminuje to zjawisko "uderzenia hydraulicznego".
Zmiana wielkości skoku pompy dokonywana jest pokrętłem ręcznym lub za pomocą serwomotoru sterowanego elektronicznie (opcja).
Symbol serwomotoru - STEGMANN
Pompa wyposażona w silnik trójfazowy może być zasilana sterownikiem VARIPULSE i sterowana sygnałem prądowym 4-20mA lub impulsowym 0-144 imp./min.
Głowice pompy posiadają różnorodne wykonania materiałowe.

Dane techniczne
-
Zakres wydajności do 500 l/h
- Zakres max ciśnień do 12 bar
- Membrana pokryta PTFE poruszana mechanicznie
- Nastawa wydajności podczas pracy lub postoju pompy w zakresie 0-100%
- Dokładność nastaw ±2%, w zakresie 10% do 100% wielkości skoku
- Wysokość ssania 4m słupa wody
- Pokrycie: farba celulozowa, RAL 1018-45|j
- Olejowe smarowanie przekładni
- Stopień ochrony silnika IP55
- Klasa izolacji F

Wyposażenie opcjonalne:
-
głowica z podwójną membraną
   Kod CO - bez kontroli przerwania
   Kod C5 - pneumatyczna kontrola przerwania. Silnik w wykonaniu specjalnym, np. klasy Ex, kod "9"
- silnik 3-fazowy ze sterownikiem VARIPULSE
- pompy bez silnika ze standardowym kołnierzem F130,
- wał silnika fi14x30mm, kod "0".
- licznik skoków membrany, różne rodzaje wyprowadzeń sygnału, PNP, NPN,
- stykowy.
- serwomotor zmiany skoku membrany Typ STEGMANN

Akcesoria
Pompy od GM2 do GM50 są wyposażone w stopę ssącą, dyszę wtryskową, przewód tłoczny 6mb (z wyjątkiem pomp z głowicą wykonaną ze stali 316SS).
Dla pomp od GM90 do GM500 dobieramy akcesoria, jako opcję.

Charakterystyka serwomotoru typ STEGMANN
-
zasilanie 230V AC
- stopień ochrony IP65
- wizualny wskaźnik położenia
- nastawa ręczna awaryjna
- sygnał sterujący 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V
- sygnał wyjściowy wskazujący położenie 0-20mA, 4-20mA,0-10V,2-10V

Dane techniczne

Przyłącza

T - wąż PE, 6x8mm, wąż PVC, 6x12mm i gwint zewn. 1/2 cala
N - gwint wewnętrzny 1/2" BSP
Q - gniazdo do wklejenia rury DN15, PVC

NURNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GA/GM

Zakres wydajności do 12,5 l/h - Zakres ciśnień do 200 barów
Nurnikowa głowica dozująca
Zmiennomimośrodowy mechanizm napędu

Dane techniczne
-
Zakres wydajności 7,5 l/h dla serii GA 12,5 l/h dla serii GM
- Zakres ciśnień do 200 Bar
- Głowica dozująca wykonana ze stali 316L
- Zmiennomimośrodowy mechanizm nastawy wielkości skoku minimalizuje wielkość pulsacji
- Maksymalna temperatura dozowanych roztworów: 50°C
- Regulowana dtugość skoku (0-100%) podczas pracy i postoju
- Dokładność nastaw wydajności: ±1% w zakresie od 10% do 100% nastawy
- Maksymalna wysokość ssania: 4 metry słupa cieczy
- Minimalne ciśnienie tłoczenia 1,5 bar (zalecane)
- Maksymalne ciśnienie ssania: 20 barów
- Obudowa z włókna szklanego wzmocniona materiałem termoplastycznym daje odporność na korozję
- Olejowe smarowanie przekładni
- Uszczelnienia typu wargowego PTFE
- Zastosowanie: dozowanie cieczy czystych, max lepkość 60cp

Opcje /sterowniki zamiany wydajności /
-
Varipulse - Inverter zmiany obrotów silnika, silnik 3-fazowy, 3x220 VAC

Charakterystyka silnika
-
Charakterystyka ogólna
- Zasilanie:
   - 230/400V -50/60 Hz3-fazowy
   - 230V-50 lub60 Hz 1-fazowy-115V-50 lub 60Hz 1-fazowy
- Stopień ochrony: IP55, izolacja, klasa F
- Zgodność z europejskimi i międzynarodowymi standardami

Opcje:
-
flanszaF130-wał 14x30
- wersja Ex wymaga konsultacji

Wersje sterowania - opcjonalnie
-
Kontroler Varipulse prosty, ekonomiczny i pewny technicznie sterownik dla realizacji zmiany obrotów w trybie proporcjonalnym do sygnału analogowego
- Serwomotor dla pomp GM: elektroniczny serwomotor instalowany w miejsce pokrętła wielkości skoku umożliwia zdalną zmianę wielkości skoku
- Licznik ilości skoków w postaci magnetycznego detektora - dotyczy pomp GM
- Pompy GM mogą być wykonane jako wielogłowicowe

Akcesoria
-
Dla realizacji poprawnej technicznie instalacji dozowania oferuje się:
- tłumiki pulsacji
- zawory bezpieczeństwa, przelewowe
- zawory stałego ciśnienia

Podana wydajność dotyczy zasilania z sieci 50 Hz

 

Suct.: Ssanie
Ref.    Wtrysk
V:       Regulacja skoku
BV:     Blokada reg. skoku
PE:     Podłączenie silnika
F:       4 otwory montazowe o9
D:       Podłączenia przewodów

VARIPULSE® INTERAKTYWNY MODUŁ STERUJĄCY

Przeznaczony do kontroli pracy pomp serii G™M oraz G™A.
- Dostępny w dwóch wersjach: Zmiana częstotliwości.
- Siedem trybów pracy: ręczna nastawa częstości skoku, zdalna regulacja częstości skoku, ręczna nastawa częstotliwości, zdalna regulacja częstotliwości, impulsowanie przez sygnał zewnętrzny, dozowanie porcji, kalibracja.

Zastosowania
Kontroler Varipulse® wykorzystuje cyfrowe lub analogowe sygnały sterujące do proporcjonalnej kontroli wydajności pomp dozujących serii G™M oraz G™A. Kontroler zalecany jest do stosowania w różnorakich aplikacjach, wtaczając procesy uzdatniania wody i ścieków, fizycznego i chemicznego oczyszczania ścieków, nawadnianie oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest zautomatyzowane, proporcjonalne dozowanie środków chemicznych lub dawkowanie zadanej ich ilości.

Zasada działania
Wektorowy przemiennik częstotliwości kompensuje zmiany napięcia zasilającego, generując własne pole trójfazowe, efektywnie kontrolując zmiany częstotliwości w całym zakresie działania. Powyższy przemiennik, a także zastosowanie czujnika położenia, zapewniają niezwykle precyzyjny przebieg procesu dozowania.

Dane techniczne
- Zasilanie: jednofazowe 220V (-7% do 10%) dla silników trójfazowych 230V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc: 0,09 do 0,25 kW
- Stopień ochrony: IP55
- Temperatura otoczenia:-20 do+40°C
- Wskaźnik błędu i zdalny alarm przez styk beznapięciowy (1A 250 V)
- lmpedancja wejścia: 250 ohm
- Czujnik poziomu
- Zabezpieczenie wg normy EMC klasa A (montaż bezpośrednio na silniku lub na ścianie, w odległości do 1,5 m, bez przewodu ekranowanego)
- Konstrukcja:
  - Użebrowana obudowa aluminiowa zapewniająca chłodzenie drogą naturalnej konwekcji
  - Zatopione w żywicy układy elektroniczne pochłaniają wibracje i uniemożliwiają dostęp wilgoci
- Opcje wersji 1. Sterownika (zmiana częstotliwości):
  - Konsola nastawcza (łącze RS-232)
  - Komunikacja komputerowa (PROFIBUS PD, INTERBUS S, CAN OPEN, DEVICENET)

Zintegrowane systemy ochrony
Zdalny raport błędów:
Wersja ze zmienna częstotliwością z opcją komunikacji komputerowej
- Ochrona przepięciowa, podnapięciowa i nadprądowa
- Ochrona temperaturowa elementów elektronicznych
- Ochrona przeciw wadliwej izolacji i zwarciom
- Wykrywanie zablokowania rotora
- Wskaźnik błędu
Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami wejść kontrolnych
Wersja z siedmioma trybami pracy:
- Niski poziom
- Wskaźnik błędu działania

Zalety
-
Wielojęzyczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
- Prosty, wysoce rzetelny i sprawny, uniwersalny system sterowania
- Dostarczany w pełnej gotowości do pracy z optymalnymi nastawami fabrycznymi dla każdego trybu pracy
- Gwarantowane działanie bez względu na wahania napięcia lub częstotliwości zasilania

Siedem trybów pracy

Tryb 1 - Ręczna nastawa częstości skoku

Ilość skoków pompy programowalna w zakresie od 1 do 144 na minutę

Tryb 2 - Regulacja proporcjonalna
              w trybie automatycznym

Ilość skoków pompy kontrolowana przez programowalny sygnał analogowy 4-20 mA
Poziom 4 mA programowalny dla zakresu od 0 do 10 skoków/min.
Poziom 20 mA programowalny dla zakresu od 36 do 144 skoków/min.

Tryb 3 - Ręczna nastawa częstotliwości

Ręczna regulacja szybkości obrotów silnika. Częstotliwość: 50 lub 60 Hz

Wydajność programowalna w zakresie od 10 do 100 %. Minimalna nastawa 10% (dla 60 Hz) lub 12% (dla 50 Hz). Zatrzymanie pompy przy 10 lub 12% (6 Hz)

Tryb 4 - Zdalna regulacja częstotliwości

Szybkość obrotów silnika kontrolowana przez sygnał analogowy. Programowalna częstotliwość: od 6 do 60 Hz. Sygnał analogowy 4-20 mA. Zatrzymanie pompy przy 6 Hz

Tryb 5 - Praca w układzie impulsowania
              sygnałem zewnętrznym

- Kontrola dozowania poprzez styk beznapięciowy
- Wbudowany mnożnik / dzielnik impulsów
- Programowanie w zakresie od 1 do 10

Tryb 6 Dozowanie porcji

Ilość skoków programowalna w zakresie od 1 do 9999. Przykładowe użycie pompy GM50 P40Q 3:
- Żądana objętość: 2 litry
- Ilość skoków ustawiona na 345 (przy wielkości skoku 100%). Pompa poda dawkę 2 litrów po każdym sygnale startu

Tryb 7 Kalibracja

- Umożliwia sprawdzenie wydajności pompy przy zastosowaniu naczynia kalibracyjnego
- Nastawa fabryczna to 100 skoków/min.

Wymiary

SILNIKOWE POMPY DOZUJĄCE SERII GB

Zakres wydajności do 1200 l/h - Zakres ciśnień do 10 Bar
Profilowana membrana poruszana mechanicznie.
Zmiennomimośrodowy mechanizm napędu.

Dane techniczne
-
Zakres wydaj ności do 1200 l/h
- Zakres ciśnień do 10 barów
- Wysoce efektywna membrana z PTFE, Profil+®
- Membrana poruszana mechanicznie
- Zmiennomimośrodowy mechanizm nastawy wielkości skoku zapewniający minimalizację pulsacji.
- Maksymalna temperatura dozowanych roztworów: 50°C
- Nastawa wydajności podczas pracy lub postoju od 0 do 100%
- Dokładność nastaw wydajności: ±2% w zakresie od 10% do 100%
- Max. wysokość ssania: 2,5 metry stupa cieczy (1)
- Max. ciśnienie ssania: 1 Bar(1)
- Obudowa aluminiowa pokryta lakierem poliuretanowym, kolor RAL 1018 -45u
- Smarowanie zanurzeniowe

(1) Jeśli wartośćjest wyższa wymaganajest konsultacja.

Charakterystyka silnika

Charakterystyka ogólna
-
Zasilanie: - 230/400 V-50 Hz3-fazowy
- Stopień ochrony: IP55, izolacja na wilgotność 90%
- Izolacja: klasa F
- Flansza F 130, wat silnika 14x30 mm; rama 71
- Zgodność z europejskimi i międzynarodowymi standardami
- Silniki specjalne wymagają konsultacji

Akcesoria
Aby sprostać potrzebom montażu (duże długości linii tłocznej, ciśnienie < 1,5 bara...) dostępny jest szeroki wybór akcesoriów, jak (tłumiki pulsacji, zawory bezpieczeństwa i przeciwciśnienia).

Inne materiały głowic:

- Wersja dla polielektrolitów: konstrukcja PP z gniazdami zaworów
   i z kulkami ze stali K.O. 316L
- Wersja dla cieczy zanieczyszczonych: konstrukcja stal K.O. 316L z kulkami
   440C, gniazdami zaworów ze stali K.O. 316L i gniazdami zaworów
   z Vitonu
- Wersja mieszana PP/316LS.S.: konstrukcja PP z gniazdami zaworów
   i kulkami ze stali K.O. 316L
- Wersja dla stężonego H24SO: konstrukcja stal K.O. 316L z gniazdami
   zaworów i kulkami Alloy 20 oraz gniazdami zaworów z Vitonu

Dane techniczne

Suct.: Ssanie
Ref.    Wtrysk
V:       Regulacja skoku
BV:     Blokada reg. skoku
PE:     Podłączenie silnika
F:       4 otwory montażowe Ø9
D:       Podłączenia przewodów

Pneumatyczna pompa dozująca II (3 – 12 l/h)

Pompa jest wyposażona w zewnętrzny zawór sterujący (3/2-port)

 • Praca bez udziału prądu elektrycznego
 • Regulacja wydajności
 • Design oszczędzający przestrzeń
 • Odpowietrznik
 • Wysoka niezawodność uzyskana dzięki zastosowaniu materiału membran gdzie głównym składnikiem jest teflon

Z uwagi na kompaktową konstrukcję pneumatyczna pompa dozująca szczególnie dobrze nadaje się do wykorzystania w miejscach gdzie jest mało przestrzeni. Wszystkie elementy sterujące umieszczone są na panelu przednim pompy.

Tłokowa pompa membranowa Elados EMP KKS (0,2 – 1,4 l/h)

 • Wysoka odtwarzalność
 • Wysoka dokładność dozowania nawet podczas pracy z medium zagazowanym
 • Samozasyssanie i samoodpowietrzanie
 • Regulacja wydajności
 • Sterowanie impulsowe
 • Mnożenie i dzielenie impulsów
 • Pamięć Doprowadzenie sygnału standardowego
 • Raport pustego sygnału
 • Zewnętrzna blokada dozowania
 • Wyjście na sygnał pusty i sygnał suwu

Wszystkie pompy serii Elados EMP-KKS działają na zasadzie tłokowo membranowej. Membrany dostarczają produkt podczas gdy tłok obsługuje dozowanie. Jako, że pompa ma zdolność samoodpowietrzania się jest ona odpowiednia do produktów zagazowanych. Cylindryczny tłok bez uszczelnienia wykonany z materiałów ceramicznych daje maksymalną odporność chemiczną.

Pompa dostępna jest w różnych wersjach elektronicznych co pozwala na wpasowanie pompy w każdy proces dozowania.

Membranowa pompa dozująca Elados EMP II (1,4 – 11,2 l/h)

 • Regulacja wydajności
 • Regulacja częstotliwości suwów
 • Sterowanie impulsowe
 • Mnożenie i dzielenie impulsów
 • Pamięć
 • Doprowadzenie sygnału standardowego
 • Raport pustego sygnału
 • Zewnętrzna blokada dozowania
 • Wyjście na sygnał pusty i sygnał suwu
 • Wykonanie pompy Elados EMP II opiera się na konstrukcji blokowej. Urządzenie tej serii zawiera w sobie napęd, przekładnię, korpus pompy dozującej i elektronikę. Pompa dostępna jest w różnych wersjach elektronicznych co pozwala na wpasowanie pompy w każdy proces dozowania. Pompa dostarczana jest w zestawie z praktycznymi dodatkami i taki zestaw jest gotowy do zastosowania przy dozowaniu.
 • Dostępna również wersja wysokociśnieniowa (1,4 – 4,3 l/h, max 16 bar).

Membranowa pompa dozująca Elados EMP III (16 – 120 l/h)

 • Regulacja wydajności
 • Regulacja częstotliwości suwów
 • Sterowanie impulsowe
 • Mnożenie i dzielenie impulsów
 • Pamięć
 • Doprowadzenie sygnału standardowego
 • Raport pustego sygnału
 • Zewnętrzna blokada dozowania
 • Wyjście na sygnał pusty i sygnał suwu
 • Wykonanie pompy Elados EMP II opiera się na konstrukcji blokowej. Urządzenie tej serii zawiera w sobie napęd, przekładnię, korpus pompy dozującej i elektronikę. Pompa dostępna jest w różnych wersjach elektronicznych co pozwala na wpasowanie pompy w każdy proces dozowania. Pompa dostarczana jest w zestawie z praktycznymi dodatkami i taki zestaw jest gotowy do zastosowania przy dozowaniu.
 • Dostępna również wersja wysokociśnieniowa (16 – 25 l/h, max 16 bar).

Membranowa pompa dozująca Elados EMP IV (140 – 210 l/h)

 • Korpus pompy i zawory w standardzie wykonane są z Polipropylenu
 • Plastikowa obudowa zewnętrza i metalowa obudowa wewnętrzna
 • Wysoka wydajność przy małej ilości suwów
 • Regulacja wydajności
 • Proste sterowanie suwami
 • Raport pustego sygnału
 • Zewnętrzna blokada dozowania
 • Wyjście na sygnał pusty i sygnał suwu
 • Regulacja częstotliwości suwów
 • Sterowanie impulsowe
 • Doprowadzenie sygnału standardowego
 • Wykonanie pompy Elados EMP II opiera się na konstrukcji blokowej. Urządzenie tej serii zawiera w sobie napęd, przekładnię, korpus pompy dozującej i elektronikę. Pompa dostępna jest w różnych wersjach elektronicznych co pozwala na wpasowanie pompy w każdy proces dozowania. Pompa dostarczana jest w zestawie z praktycznymi dodatkami i taki zestaw jest gotowy do zastosowania przy dozowaniu.
 • Dostępna również wersja wysokociśnieniowa (140 – 210 l/h, max 12 bar).

Membranowa pompa dozująca Elados EMP IV (450 – 750 l/h)

 • Korpus pompy i zawory w standardzie wykonane są z Polipropylenu
 • Plastikowa obudowa zewnętrza i metalowa obudowa wewnętrzna
 • Wysoka wydajność przy małej ilości suwów
 • Regulacja wydajności
 • Proste sterowanie suwami
 • Raport pustego sygnału
 • Zewnętrzna blokada dozowania
 • Wyjście na sygnał pusty i sygnał suwu
 • Regulacja częstotliwości suwów
 • Sterowanie impulsowe
 • Doprowadzenie sygnału standardowego
 • Wykonanie pompy Elados EMP II opiera się na konstrukcji blokowej. Urządzenie tej serii zawiera w sobie napęd, przekładnię, korpus pompy dozującej i elektronikę. Pompa dostępna jest w różnych wersjach elektronicznych co pozwala na wpasowanie pompy w każdy proces dozowania. Pompa dostarczana jest w zestawie z praktycznymi dodatkami i taki zestaw jest gotowy do zastosowania przy dozowaniu.